torsdag 30. september 2010

Medlemsmøte om økt medarbeiderinnflytelse ved HiB

På årsmøtet i lokallaget i Forskerforbundet i mai ble det gjort et vedtak om at det skulle arrangeres et medlemsmøte om organisering og ledelse ved HiB høsten 2010. Tema for møtet er økt medarbeiderinnflytelse ved HiB – ansatte eller valgte ledere; styrer eller råd på avdelinger og institutt-/programnivå.

Medlemsmøtet blir holdt på personalrommet på Landås torsdag 30. september kl. 14.30-16.30. Innledere er Aage Hultgren, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitet i Stavanger og Tom Skauge, nestleder i klubbstyret i Forskerforbundet ved AI/HiB. Det blir enkel servering.