tirsdag 3. mai 2016

Full skjæring i staten

Full skjæring i staten skriver Stein Aabø i et innlegg i Dagbladet:

Både Staten og Akademikerne vil flytte mest mulig av lønnsdannelsen til det lokale nivået. Staten vil gi sine sjefer større handlingsrom. Og Akademikerne har gjennom sine medlemmers høye og spisse kompetanse en tendens til å få mest ut av de lokale forhandlinger. Haken ved slike er at man ikke har streikerett. Arbeidstakerne kan ikke sette makt bak krava i lokale forhandlinger. Der råder fredsplikten som er nedfelt i lover og hovedavtaler. Streikeretten gjelder hovedsakelig bare i sentrale forhandlinger.

Viljen til å endre de statsansattes pensjonsordning, er også til stede på hver side av forhandlingsbordet. Det partene strides om er hvorvidt de ansattes organisasjoner får rett til å sende resultatet av eventuelle forhandlinger i 2017 ut på uravstemning. Det er ikke regjeringen innstilt på. De statsansattes pensjon er nedfelt i lov. Skal det skje endringer, må det skje i Stortinget, selvsagt på en slik måte at regjeringen i sin lovproposisjon tar hensyn til det partene er blitt enige om i «forhandlinger» eller «drøftinger».

mandag 2. mai 2016

– Uakseptabelt tilbud fra staten

Unio valgte å bryte forhandlingene med staten.

– Tilbudet fra staten var uakseptabelt når det gjaldt manglende forhandlingsrett på pensjon. I tillegg var den økonomiske profilen og forslag til nytt lønnssystem for dårlig, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

– Regjeringen har ikke skjønt at endringer i offentlige tjenestepensjoner skal forhandles mellom partene i offentlig sektor, slik pensjonsforliket i 2005 la opp til. Sist ble det forhandlet i tariffoppgjøret i 2009. Denne gangen ville ikke regjeringen gi oss en slik forhandlingsrett. Det er uakseptabelt, og vi valgte derfor å bryte tarifforhandlingene med staten, sier Aaslestad.

Aaslestad understreker at profilen i tilbudet fra staten ikke ville føre til at Unios medlemmer ville fått opprettholdt kjøpekraften.

– For Unio var det derfor vanskelig å gå med på å legge størstedelen av potten til lokale forhandlinger.

Oppgjøret i staten går nå til mekling, med frist onsdag 25. mai klokken 24:00.

Kilde: Forskerforbundet