fredag 15. mars 2013

Forskningsmeldingen 2013

Fredag 8. mars presenterte Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen regjeringens nye forskningsmelding "Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter".

torsdag 7. mars 2013

Oppsummering av sektorseminar for høgskolene i Forskerforbundet

Forskerforbundet arrangerte sektorseminar for høgskolene, den 28. - 29. januar 2013. En rekke saker ble diskutert inngående. Her følger en kort sammenfatning: