søndag 14. november 2010

Noen tall fra årets 2.3.3-forhandlinger

Årets 2.3.3-forhandlinger ble sluttført 28. oktober, og det ble undertegnet en enighetsprotokoll. Du har anledning til å få se protokollen hos din tillitsvalgt. Protokollen inneholder alle endringer i lønn og stillingskode som ble forhandlet fram i årets 2.3.3-oppgjør uansett fagforeningstilknytning.
Alt under gjelder medlemmer av Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen:

Forskerforbundet ved HiB fikk 135 (40,3%) av totalt 335 lønnstrinn. Vi fikk 46 ltr. etter krav fra ledelsen, 89 ltr. etter krav fra FF. Hvis vi regner i kroner, 1 186 906 kr., som tilsvarer 42,1% av potten. Medlemsmassen vår utgjør ca. 41% regnet av alle ansatte på HiB.

Vi fikk 41 ltr. (30,4%) til menn og 94 (69,6%) til kvinner. Blant medlemmene våre er det 53,6% kvinner.

Førsteamanuenser fikk 38 ltr. (28,1%). Blant medlemmene våre er det 21,8% førsteamanuenser.

Førstelektorer fikk 10 ltr. (7,4%). Blant medlemmene våre er det 3,6% førstelektorer.

Professorer fikk 5 ltr. (3,7%). Blant medlemmene våre er det 3,6% professorer.

Høgskolelektorer fikk 39 ltr. (28,9%). Blant medlemmene våre er det 36,3% høgskolelektorer.

Administrativt ansatte fikk 39 ltr. (28,9%) (ekskl. faglig-administrative ledere). Ca. 22% av medlemmene er administrativt ansatte.

Lederne fikk 8 ltr. (5,9%). 6,6% av medlemmene våre er ledere.


AHS fikk 23 lønnstrinn (17,0%) og har 43 medlemmer (15,6%).

AI fikk 30 lønnstrinn (22,2%) og har 65 medlemmer (23,6%).

AL fikk 58 lønnstrinn (43,0%) og har 127 medlemmer (46,2%).

SA fikk 24 lønnstrinn (17,8%) og har 42 medlemmer (15,3%).


Fire førstekonsulenter fikk endret kode til 1363 Seniorkonsulent.

mandag 1. november 2010

Lærerutdanningsseminar ved HiB onsdag 6. oktober

I etterkant av den nylig framlagte NOKUT-rapporten arrangerer FFL (Forskerforbundets forening for lærerutdanning) i samarbeid med Forskerforbundet et seminar om førskolelærerutdanninga. Målet er å lage et eget policy-dokument som Forskerforbundet kan stå samlet bak. Det er nå vi har sjansen til å påvirke våre bestemmende myndigheter i den retningen vi helst ser at førskolelærerutdanninga skal gå i framtida. 

FFL og Forskerforbundet arrangerer i alt fire regionale seminar som vil danne grunnlaget for påvirkningen i den prosessen som nå settes i gang. Seminaret på HiB er ett av disse fire regionale seminarene. Vi vil i tillegg arrangere en landskonferanse i Oslo våren 2011.  På denne konferansen vil vi m.a. invitere sentrale politikere for å signalisere vårt syn på den videre utviklinga av førskolelærerutdanninga.

Møtet 6. oktober blir holdt på personalrommet på Landås mellom kl. 14. 30 og 18.15. Program

Påmelding seinest mandag 4. oktober til FFL-kontakt Inga.H.Andreassen@hib.no eller tillitsvalgt for FF Kristin Ran Choi Hinna