søndag 13. november 2016

Medlemsmøte – FoU i en presset tidsalder – 13. desember

Møterom på HiB – blir annonsert senere.

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.30 Velkommen v/Lokallagsleder

KL. 13.40 Livet for forskeren i UH-sektoren i Norge v/Bjørn Berg

Diskusjon

Kl. 15.10 Kaffe

Kl. 15.25 Erfaringer fra HiB v/2-3 medlemmer

Kl. 17.00 Oppsummering

Kl. 17.30 Middag (sted ettersendes)