Tidligere nyheter 
Resultatet av lønnsoppgjøret i staten til uravstemning

Alle Unios yrkesaktive medlemmer i staten kan avgi stemme når lønnsoppgjøret nå går til uravstemning. Uravstemningsdokumentene kommer i posten, og blir sendt ut fra Unio i begynnelsen av uke 23. Avstemningen skjer elektronisk i perioden 8. – 17. juni kl. 16. Fristen er utsatt til søndag 20.6. kl. 16.

Justeringsforhandlinger, lokale lønnsforhandlinger

Justeringsforhandlingene blir gjennomført 28. og 29. juni med virkningstidspunkt 1. juli. Lokale lønnsforhandlinger skjer til høsten med virkning fra 1. september. Forhandlingene skal være i havn seinest 31. oktober. Nærmere informasjon om de lokale forhandlingene kommer etter sommeren.

Streikemarkeringer over hele landet 31. mai

Unio har store markeringer av streikene i KS-området (kommuner og fylkeskommuner) og Spekter (helseforetak) over hele landet mandag 31. mai. Alle Unio-medlemmer både streikende og ikke-streikende oppfordes til å delta. Sympatisører av streiken er også velkomne.

Bergen
Streikemarkering på Festplassen kl. 15.45-18. Musikk ved De Musikalske Dvergene og appell av blant annet Ragnhild Lied, nestleder i Utdanningsforbundet

Tariffoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret 2010 er i havn i statssektoren etter 11 timers mekling på overtid. Totalrammen er på ca. 3,3%. Likelønnsprofilen gir kvinner ca. 200 millioner mer enn menn. Fra 1. mai blir det gitt et generelt tillegg på kr. 9 700,- fra lønnstrinn 31 t.o.m. 59. Fra lønnstrinn 60 og oppover blir tillegget 2,1%. Videre er det satt av 1% (588 mill.) til justeringsoppgjør pr. 1. juli og 0,9% (529 mill.) til lokale forhandlinger pr. 1. september.

Årsmøte i lokallaget

torsdag 6. mai 2010 kl. 18.30
Årsmøtet blir avviklet i Biblioteket
i Cornelia restaurant, Kjøttbasaren
Se egen innkalling sendt på e-post. Etter årsmøtet blir det servert middag i restauranten. Påmelding seinest 3. mai til middagen er nødvendig, men det er anledning til å komme på møtet uten å melde seg på forhånd.

Årsmøter i klubbene:

AI: mandag 3. mai kl. 14.30 i ansattkantina på Avdeling for ingeniørutdanning. Servering fra kl. 14.00. Påmelding for de som ønsker servering.

AHS: tirsdag 4. mai kl. 14.00 på personalrommet (112) i Haugeveien 28 på Nordnes
AL: torsdag 6. mai kl. 14.30 på personalrommet på Landås
SA har avviklet sitt årsmøte.

Midlertidighet i akademia – utfordringer og mulige løsninger


Tid: Torsdag 6. mai 2010 kl 08.00–11.30
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen

Dette er et felles seminar for Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole.
I invitasjonen heter det: ”Antallet stipendiat- og postdoktorstillinger er nesten fordoblet i løpet av 2000-tallet. Det har også vært en betydelig økning i midlertidige vitenskapelige ansatte i andre stillinger (ikke-åremål). Unge forskere klager dermed over manglende forutsigbarhet og uendelige løp fram mot mulige faste stillinger. Er dette personalpolitisk, rekrutteringspolitisk og juridisk rett og riktig? Hva kan og bør gjøres for å bedre situasjonen?

Vi oppfordrer både faste og midlertidige ansatte til å komme og diskutere midlertidighet og rekrutteringspolitikk.
Jurister fra Forskerforbundet vil svare på spørsmål om arbeids- og tilsettingsforhold.”       Program                 Påmelding (frist 30.4.)


Lokallaget inviterer medlemmene til seminaret ”Nettverkssamarbeid i universitets- og høgskolesektoren på Vestlandet” den 15. og 16. april. Seminaret er i samarbeid med Forskerforbundet ved Høgskolen Stord/Haugesund og er lagt til Rosendal Fjordhotel. Avreise med båt fra Strandkaien torsdag 15. april kl. 9.00.
Påmeldingsfristen er ute.            Program.

Lokallaget har i desember 2009 gjennomført en spørreundersøkelse om tid til forskning og utviklingsarbeid blant medlemmene. Undersøkelsen viste:
at nesten alle ønsker tid til fou
at mange administrativt ansatte også ønsker tid til fou
at mange har vansker med å få gjort fou-arbeid i en hverdag med mange andre oppgaver
at mange må forskyve fou-tiden til neste studieår
at noen må si ifra seg fou-tid pga. andre oppgaver


Lokallaget arrangerte medlemsmøte torsdag 26. november 2009 med tema Høgskolen i Bergen og veien mot universitetsstatus. Innledninger ved rektor Eli Bergsvik og leder av Forpro, Tom Skauge. Møtet ble holdt på Radisson Blu Hotel Norge og ble avsluttet med middag.

Førsteamanuensis Ove Kvammen, AI, ble valgt inn i hovedstyret i Forskerforbundet på representantskapsmøtet 12. og 13. oktober 2009. Kvammen har vært vara i hovedstyret i perioden 2006-2009. Les mer...

Protokoll fra lokallagets årsmøte 2009

Diverse informasjon om konsekvenser av oppsigelse av særavtalen


Nyhetsbrev fra Forskerforbundet

Stipendordning for reise/kurs-støtte for medlemmer (Neste søknadsfrist 1. november 2010 )
Les Forskerforbundets nett-tidsskrift