søndag 21. august 2011

Vervekampanje, høsten 2011

Alle medlemmer som verver ett eller flere nye medlemmer til Forskerforbundet i perioden 15. august – 31. desember 2011 får vervepremie. Det medlemmet som verver flest nye medlemmer i løpet av kampanjeperioden vil få en iPad 2.

Det er vervepremie for verving av ett nytt medlem og for verving av fire nye medlemmer. Du velger selv om du ønsker premien for én verving eller om du ønsker å spare til fire vervinger.

NB: Den som verver må sende en e-post til post@forskerforbundet.no innen 31.12.2011, med informasjon om hvem en har vervet og ønsket vervepremie.

Vervekampanje - Forskerforbundet

torsdag 4. august 2011

Fortvilte forskere ved UiA

Forskningsmiljøet ved Universitet i Agder fortviler over for lite tid til forskning, på grunn for mange undervisningstimer. Forsker Finn Erik Klausen mener lite fokus på forskning på sikt kan ramme studentene, mens Forskerforbundet frykter for universitetets anseelse.

– Her underviser vi dobbelt så mye som de gjør på de tradisjonelle universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Det forventes det at vi skal forske like mye, og det er et veldig paradoks, undres Klausen.

Når skolen ble universitet, visste ledelsen at det ville bli et økt press på forskning, uten at det ville bli tildelt mer midler fra statlig hold.

– Det som da kan skje er at kvaliteten på forskningen går ned, og at mengden på forskning går ned. På lengre sikt betyr det at vi aldri vil kunne konkurrere med de tradisjonelle universitetene. Vi klarer ikke å stille i samme klasse, sier Klausen til NRK.no.

Kilde: Sørlandet - NRK Nyheter