søndag 24. november 2013

Isaksen: – Jeg er også studentenes statsråd

– Egentlig er det bare én ting jeg er opptatt av når det gjelder høyere utdanning: Kvalitet, forklarte han og la til at det også gjelder bredden i norsk utdanning.

– Det er veldig mange som føler at de ikke blir tatt alvorlig før de kommer opp på masternivå, sa han.

Kunnskapsministeren tok også for seg planene om å innføre studieavgift for studenter fra utenfor EØS-området, noe han medgir at det både er fordeler og ulemper ved.

Tall fra Sverige, som har en slik avgift, kan tyde på at det kommer færre studenter, men en større del av disse er faktisk kvalifisert, understreket Torbjørn Røe Isaksen.

Kilde: DN.no

onsdag 20. november 2013

- Vi skal gjøre mer!

Utdrag fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale til styreseminar for representanter fra universiteter og høyskoler 19. november 2013.

Jeg har store ambisjoner for universitets- og høyskolesektoren. Disse oppnår jeg ikke alene. Dere, styrene, er helt avgjørende for at vi når målene våre. Ansvaret for resultatene hos hvert enkelt universitet og høyskole begynner og slutter på toppen. Det er dere i styrene som har ansvaret fra alt fra strategiutvikling til effektiv ressursutnyttelse. Det er store oppgaver som ligger foran oss. Jeg håper dere er klare; til å sette ambisjonene høgt, men også til å sørge for den handlekraften og gjennomføringsevnen som trengs for å oppnå dem!
/../
Det er ikke spesielt kontroversielt å si at kvalitet må være den øverste prioriteten i UH-sektoren. Det betyr likevel ikke at kvalitet er enkelt. Vi trenger fremdeles mer kunnskap om hvordan vi kan definere eller måle den kvaliteten vi er ute etter. For forskning har vi siteringsrapporter, publiseringstall og indikasjoner fra godt internasjonalt samarbeid. Men kraftfull satsing på kvalitet krever at vi vet mer. Derfor har Forskningsrådet nå fått en rapport der Mats Benner fra Universitetet i Lund og Gunnar Öquist fra Universitetet i Umeå kikker oss i kortene. I rapporten, som snart publiseres, setter de søkelys på ambisjonsnivået og arbeidet med kvalitet i den norske universitets- og høyskolesektoren. De trekker fram ressurskonsentrasjon som en av de viktigste forutsetningene for (forskning av) høy kvalitet. Og den utfordringen går til oss alle.
/../
Jeg vet at det er mange høyskoler her med universitetsambisjoner, som og er spent på hva vi mener med en foreløpig frysing av dagens struktur. Jeg kan ikke gi dere detaljene nå. Her må vi først gjøre et grundig arbeid, så kommer vi tilbake til dere. Men jeg vil gjerne understreke: Ikke forstå dette som et ønske om å dempe ambisjonene. Tvert imot!


fredag 8. november 2013

Opprop for økt forskning

GI DIN STØTTE – HJERNEKRAFTEN FORTJENER BEDRE VILKÅR

Norge er dårligst i Norden når det gjelder investeringer i forskning. Finansieringen av høyere utdanning står ikke i stil til samfunnets behov for kompetent arbeidskraft. Dette må forandres. For det er hjernekraft og innovasjon som skal sikre Norge inntektene og arbeidsplassene.

Derfor må regjeringen og stortinget styrke hjernekraften ved å:
  • Øke forskningsinnsatsen slik at den kommer opp på samme nivå som våre naboland
  • Styrke utdanningsinstitusjonene slik at kvaliteten opprettholdes og samfunnet får den kompetansen det trenger

Underskrift

søndag 3. november 2013

Regjeringen stopper høyskoler som vil bli universiteter

Etter kvalitetsreformen i 2003 kunne høyskoler, hvis de oppfylte visse kriterier, bli universiteter. Men etter at Norge på ti år har fått fire nye universiteter, sier den nye regjeringen foreløpig stopp «inntil nye universitetsopprettelser er evaluert», som det heter i regjeringsplattformen.

- Vi synes vi ser at veldig mange høyskoler har prioritert sterkt å få universitetsstatus, snarere enn å lage best mulig studier, og vi er bekymret for om det bidrar til økt kvalitet. Inntil vi har fått svar på den bekymringen, vil vi ikke tillatte nye universiteter, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad (H).

Kilde: Aftenposten Høgskolen i Bergen har som ambisjon å bli universitet innen 2020. Rektor Ole-Gunnar Søgnen, er kjent med Høyres standpunkt og formuleringen i regjeringsplattformen. - Vi er ikke bekymret for dette. 2020 er såpass langt frem at dette nok vil være avklart i god tid før det, sier han. De vil dermed fortsette arbeidet med å oppfylle de reglene som er satt for å bli universitet, som deriblant er fire doktorgrader. - 1. mai sendte vi inn søknad om vår første doktorgrad, innen lærerutdanning. Nå på fredag søkte vi om vår andre, innen helsefag. Neste år planlegger vi å søke om en doktorgrad innenfor teknologiområdet, og hvilket felt den siste doktorgraden skal omhandle vil vi peke ut i desember, sier Søgnen til Bergens Tidende.