onsdag 28. august 2013

Medlemsmøte 15. oktober

Medlemsmøte 15. oktober kl 12.00 - ca 19.00 på Det Hanseatiske hotell, Finnegårdsgt 2A

Vi stokker om og deler ut nye kort?
Omstilling og flytting, samlokalisering på Møllendalsveien/Kronstad.

Vi vil invitere en jurist fra Forskerforbundet som kan belyse saken fra lov og forvaltningssiden

Programmet er:
Kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00 Velkommen v/Kristin R.C. Hinna
Kl 13.10 Omstilling v/advokat Hildur N. Nilssen fra FF
Kl 14.45 Kaffe
Kl 15.00 Eksempler på omstilling fra HiOA v/Hovedtillitsvalgt Vera Berg
Diskusjon
Kl 16.15 Hvordan kan vi medvirke til en god prosess?/oppsummering
kl 17.00 Middag

Meld deg på via dette skjemaet: