tirsdag 18. mars 2014

OU-seminar 24. -26. april

Tradisjonen tro inviterer Forskerforbundet til vårseminar. Vi skal i år til Haaheim gård på Tysnes fra 24. – 26. april. Vi drar med buss fra Bytasjonen kl. 14.30 den 24. Avreise fra Haaheim kl. 13.00 den 26.Tema for seminaret er: Forvaltning versus fag for faglige og administrative ansatte. FOU i den nyere tid

Påmelding innen 14 april via skjemaet nedenfor.

tirsdag 11. mars 2014

Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid

Sammendrag av NIFU- rapport 2013-43 "Styring og strategi Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid":

Kvalitetsreformen i 2003 ga universiteter og høyskoler mulighet til å velge mellom to hovedmodeller for styring og ledelse på øverste nivå/lærestedsnivå:
  • Valgt rektor og tilsatt direktør, der rektor fungerer som styreleder og der direktør er styrets sekretær og øverste administrative leder
  • Rektor tilsatt som øverste faglige og administrative leder og som også innehar rollen som styrets sekretær. I denne modellen peker Kunnskapsdepartementet ut styreleder blant de eksterne styremedlemmene.

onsdag 5. mars 2014

Lønns- og karrieremuligheter for teknisk-administrativt personale

Forskerforbundet skal arbeide videre med politikkutforming for TA-personalet i tiden som kommer. Vi skal jobbe for at den rollen og kompetansen dere representerer blir synliggjort både eksternt og innad i Forskerforbundet – se lederens spalte i Forskerforum 3/2014 (s. 42).
Undersøkelsen og rapporten ble laget i samarbeid med Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personalet (FFTA). Dette er en av ti fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet, og den som arbeider spesifikt med problemstillinger for TA-personell. Som medlem i Forskerforbundet kan du velge å være med i denne fagpolitisk forening i tillegg til ditt ordinære medlemskap. FFTA gir deg prøvemedlemskap gratis ut året 2014, så kan du se om dette er aktuelt å være med videre ved årets slutt og da vil det tilløpe en liten separat kontingent.

Ta kontakt med leder Iris Sigdestad (iris.sigdestad@nmbu.no) for mer informasjon om FFTA.