onsdag 14. november 2012

Ap vil stanse markedsstyring i det offentlige

Markedstenkning har ført til mer byråkrati og mer detaljstyring i det offentlig, ifølge partisekretær Raymond Johansen i Ap. Johansen tok selvkritikk i et oppgjør med New Public Management da han talte under LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag..

Begrepet New Public Management dukket først opp på 1980-tallet og førte med seg en rekke reformer i styringen av offentlig sektor. Styringsmodellen har gått ut på dato og har i mange tilfeller resultert i det motsatte av hva man ønsket å oppnå. Målkrav og internfakturering svekker ansvarsfølelse og initiativ, og markedet tar over styringen som burde vært i politikernes hender, sa Johansen.