fredag 20. april 2012

Påmelding til årsmøte den 9 mai

Årsmøtet arrangeres den 9. mai kl 17.30 på Ulrikens topp, i "Skyskraperen".

Påmelding via skjemaet nedenfor innen 4. mai.

Ulriksbanen tar oss opp til toppen og Forskerforbundet betaler billetten.

Møt opp ved banen i god tid før årsmøtet begynner, senest kl 17.15. Retur med banen kl 21.

Dagsorden:
 1. Konstituering 
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Velg av møteledere 
  3. Valg av referent 
  4. Valg av to personer til å underskrive protokoll 
  5. Godkjenning av dagsorden 
 2. Årsmelding 2011-12 
 3. Regnskap 2011 m/ note Balanseregnskap 
 4. Styrets forslag til Arbeidsprogram 2012-13 
 5. Styrets forslag til Budsjett 2012 og første halvår 2013 
 6. Vedtektsendring: pkt. 2
 7. Valg av delegater til Forskerforbundets representantskap (etter vedtektene) 
 8. Valg av styremedlemmer, vara styremedlemmer og valgkomite 

torsdag 12. april 2012

Krever reallønnsvekst for alle

LO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, mener statstilsatte henger etter sammenlignbare grupper i industrien og krever reallønnsvekst for alle.De tre ønsker å benytte alle tre elementer – generelt tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger i oppgjøret. Hoveddelen av de økonomiske midler som er til disposisjon, må gis som sentrale tiltak.

Årets tariffrevisjon er et hovedoppgjør, noe som innebærer at det også vil bli fremmet krav utenom de rent økonomiske. Blant disse finner vi blant annet krav knyttet til, medbestemmelse, innleie av arbeidskraft og velferdspermisjon for omsorg av voksne i nær relasjon.

Kilde: Forskerforbundet

Lønnen i industrien rykker fra

For andre år på rad rykker industrien lønnsmessig fra offentlig sektor, viser nye tall fra TBU. - Dette underbygger at vi må få til et resultat godt opp på fire-tallet i år for å henge med, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Lønnsveksten i 2011 for funksjonærer i industrien var 4,7 prosent, og 4,4 prosent for industriarbeidere. I samme periode økte lønningene med 4,2 prosent i staten, med 4,3 prosent i kommunene og med 4,0 prosent i Spekter helse.
 • Les Unios notat om TBU-rapporten her.
 • Les pressemelding fra TBU her.
 • Les rapport fra TBU her.
Kilde: Unio

- Likelønnstillegg er lovstridig

Likestillingsombudet har nå slått fast at likelønnstillegg som ble gitt ved lønnsoppgjøret i fjor, strider mot likestillingsloven, melder NRK. Det var professor Per Morten Schiefloe ved NTNU i Trondheim som klaget da kvinnelige kolleger fikk et lønnstrinn mer enn mennene.

Han fikk medhold av Likestillingsombudet, som skriver at universitetet brøt likestillingsloven.

– Hvis du i en slags misforstått likestillingstilnærming gir kvinner mer lønn enn menn bare fordi de er kvinner, så etablerer du også et objektivt motsetningsforhold mellom kvinnelige og mannlige kolleger. Det tjener jo ingen. Det er å la likestillingspendelen ikke stoppe ved likestilling, men slå ut til å diskriminere menn, sier Schieflo til NRK.

Via forskerforum.no

mandag 2. april 2012

Lønnsoppgjøret forklart

Utdanningsforbundet har fått laget en video som forklarer alle begrepene knyttet til lønnsoppgjøret: