torsdag 26. juni 2014

Lokale forhandlinger - høsten 2014

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten med virkning per 1. august 2014. De lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt brev til virksomhetene om gjennomføring av de lokale forhandlingene.

Det er Forskerforbundets lokallag som gjennomfører de lokale forhandlingene. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få få informasjon om hvordan du skal levere lønnskrav.

Her finner du kravskjema og veiledning til utfylling av skjemaet: Lokale forhandlinger per 1. august 2014 - Forskerforbundet

onsdag 25. juni 2014

Ja i uravstemningen

Etter at meklingen i det statlige tariffoppgjøret var ferdig på formiddagen mandag 26. mai, gikk resultatet til uravstemning hos Unios medlemmer i staten. Avstemningen er nå avsluttet. Omlag 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene deltok i uravstemningen. Resultatet fra de avgitte stemmene er 80 % ja, 17 % nei og 3 % blanke.

Resultatet er rådgivende for forhandlingsutvalget. Unios forhandlingsutvalg i staten har enstemmig godtatt tariffoppgjøret 2014, i samsvar med resultatet av uravstemningen. Resultatet er sendt Riksmekleren i dag og dermed er årets sentrale tarifforhandlinger i staten avsluttet.

Kilde: Forskerforbundet