søndag 22. februar 2015

Påmelding OU-seminar, 23. - 25. april

Årets vårseminar for medlemmene blir i år fra 23.-25. april på Voss, Fleischer's hotell.

Vi drar fra Bergen med tog kl. 15.14, den 23.

Vi har fått vår leder Petter Aaslestad til å snakke om dagsaktuelle saker for FF.

Temaet for seminaret er Ny Campus – ny struktur: hvordan blir «livet» vårt?

Programmet er ikke 100% satt, men endelig program vil bli sendt ut når alle brikkene er på plass. 

Frist for påmelding er 26 mars. i skjemaet nedenfor:

mandag 16. februar 2015

Kontorlandskap hemmer kreativitet

En standhaftig myte er den om at åpne kontorlandskap er så bra for samarbeid, nyskapning og produktivitet. Forskning viser at sånn er det ikke, og den kortsiktige gevinsten kan fort ende med svakere prestasjoner og økt sykefravær.

Vil du ha originale løsninger og innovasjon er det neppe hverken «free seating» og «clean desk» eller en stri strøm av Jafase-seminarer og idémyldring med gule postit-lapper som skal til. Snarere bør du sørge for at dine ansatte har rikelig med tilgang til stille rom der de kan jobbe godt og konsentrert helt for seg selv.

Ny forskning har vist at folk kommer på flere gode ideer hvis de sitter alene på et rom, enn hvis de skal myldres frem i fellesskap. I grupper blir tankerekker avbrutt, og selvsensur trer fortere i kraft.

Kilde: DN.no via Arkitektur & Miljøteknologi

onsdag 11. februar 2015

Her er de største tidstyvene i staten

Tilsammen har 130 virksomheter anmeldt sine tidstyver til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Tyvene pleier å slå til idet personalet sitter nedsyltet i de faste oppdragene som svinebinder staten:<

  • Det må rapporteres.
  • Det må oversettes.
  • Det må konsulteres.
  • Det må gjennomføres anbudsrunder.
  • Det må svares på innsynsbegjæringer.
  • Det må iverksettes implementering av komplekse og tungt formulerte EØS-direktiver fra Brussel.
  • Det må skrives reiseregninger.
  • Det må sendes ut brev som svært få leser.
  • Det må brukes mye tid på å avklare hvem i staten som «eier» saken.
  • Og så har vi denne hersens dataen. IKT-systemer som ikke fungerer som de skal, eller ikke kommuniserer godt nok med andre IKT-systemer, er en vedvarende kilde til bannskap og eksem.
Kilde: Aftenposten

tirsdag 3. februar 2015

Flere av de store høgskolene kan bli stående igjen alene

Minst syv av dagens høyskoler kommer til å bli en del av et universitet, noen allerede fra 2016. Flere av dem dras motvillig inn i en fusjon fordi Kunnskapsdepartementet mener de er for små til å fortsette alene.

På den andre siden står høyskolene som er store nok til å fortsette alene, men som vil bli universitet. De må smøre seg med tålmodighet. Regjeringen bestemte i 2013 å sette en foreløpig stopper for skoler som vil rykke opp til å bli universitet.

– Høyskolene forsvinner fra kartet, det blir bare noen få igjen. Det såkalte høyskoleoppdraget vil smuldre opp, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen.

Han jobber for å bli godkjent som universitet, men frykter å bli stående igjen som én av få høyskoler etter denne vårens omfattende fusjonsrunder.

Kilde: DN.no