tirsdag 30. september 2014

70 % av lærerstudentene ville ikke kommet inn med nye krav

Regjeringen skjerper opptakskravene til lærerutdannelsen. Nå må søkerne ha minimum karakteren fire i matematikk fra videregående for å komme inn på studiet.

Høyre har tidligere varslet at de ønsker å skjerpe kravene i alle basisfagene, også norsk og engelsk. Det tør ikke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjøre ennå.

– Det må balanseres opp mot rekrutteringen til lærerutdannelsen. Hadde vi innført karakterkrav fire i norsk og matte ville 70 prosent av fjorårets søkere ikke vært kvalifiserte, sier han til DN.

Røe Isaksen sier målet er å innføre strengere opptakskrav i de andre basisfagene etter hvert, men at de starter med matematikk.

– 30 prosent av 2013-søkerne ville ikke kommet inn med de nye mattekravene, sier Røe Isaksen.

Kilde: DN.no

tirsdag 9. september 2014

Vil la lærestedene konkurrere om studieplasser

Det kan bli aktuelt å la utdanningsinstitusjonene konkurrere om studieplasser. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stiller seg positiv til dette forslaget fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

Utdanningskvalitet bør komme mer i sentrum enn det har gjort til nå. Det  i spissen. NOKUT-direktør Terje Mørlandlister opp flere viktige tiltak som kan settes i verk for å få dette til. Alle forslagene stammer fra «Satsing på utdanningskvalitet – fra vilje til handling?» av NOKUTs rådgivere Stein Erik Lie og Kim Kantardjiev.

Ett av forslagene er å prioritere dokumenterte sterke utdanningsmiljø ved tildeling av nye studieplasser.

– Dessuten må senter for fremragende utdanning og andre satsinger på kvalitet og nyskaping i utdanning premierast med strategiske midler eller bli lagt endå større vekt på i den resultatbaserte finansieringskomponenten, sa Terje Mørland.

Kilde: Uniforum via eLæring HiB

mandag 8. september 2014

Fagforeningene får ikke delta på dialogmøtene

Fagforeningene får hverken plass rundt bordet eller på tilhørerbenken når KD inviterer til dialogmøter.

Fredag denne uken holder Torbjørn Røe Isaksen det første av i alt fem slike møter om superrerformen Saks (Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing). Den kan snu mye på hodet i universitets- og høgskolesektoren, men tillitsvalgte skal ikke delta på de samme møtene som arbeidsgiverne, skriver Universitetsavisa.

Kunnskapsministeren skal snakke med i alt 33 universitet og høgskoler på fem møter i løpet av 20 dager. Det er allerede kjent at han ønsker å legge ned alle høgskolene i Nord-Norge så fort som mulig og kun ha ett eller to universitet.