onsdag 19. oktober 2011

Medlemsmøte 3. november 2011

Påmeldingen er avsluttet


Sted: First Hotel Marin Rosenkrantzgaten 8
 • 12.30 – 13.45
  Lunsj
 • 13.45 – 14.10
  Velkommen ved Lokallagsleder Kristin R. C. Hinna 
  • Lokale lønnsforhandlinger 2011
 • 14.10 – 15.00
  Innlegg ved Eirik Rikardsen fra Forskerforbundet Tariffseksjonen 
  •  Debatt
 •  15.00 – 15.15
  Styresak 106. Lokale lønnsforhandlinger med virkning frå 1. oktober 2011 pkt 4 i vedtaket til sak. (innledning ved NN) http://www.hib.no/om/organisering/styret/motebok/2011/Inn_8_11/Sak106_11.htm (tas opp i desember). 
  • Hva tenker FF, og hvordan kan vi med på å forme høgskolens lønnspolitikk?
 • 15.15 – 15.50
  Debatt
 • 15.50 – 16.00
  Oppsummering av avslutning

onsdag 12. oktober 2011

Seminar om forskningsfinansiering

Forskerforbundet inviterer til forskningspolitisk seminar tirsdag 22. november 2011 på Hotel Bristol i Oslo. Temaet for årets seminar er forskningsfinansiering.

Medlemmer av Forskerforbundet-HiB kan søke om støtte til å reise på dette seminaret. First for å søke om reisestipend er 1. november.

Innledere:
 • Statsråd Tora Aasland (SV)
 • Stortingsrepresentant Henning Warloe (H)
 • Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V)
 • Adm. direktør Paul Chaffey (Abelia)
 • Professor Dag Hessen (UiO)
 • Adm. direktør Arvid Hallén (Forskningsrådet)
 • Rektor Sigmund Grønmo (UiB)
 • Professor Toril Moi (Duke University)
 • Forskerforbundets leder Bjarne Hodne
Program og påmeldingsskjema


Styreseminar høsten 2011

Referatet finner du her.

Presentasjoner fra OU-seminaret.
 1. 1.  Hvordan påvirker SAK institusjonene?
  1. 1.1 Presentasjon HiB
  2. 1.2 Presentasjon HIST
 2. UH-Nett Vest Et eksempel på samarbeid
 3. Hvordan ivareta FoU
 4. Regional organisering av etter – og videreutdanning?
 5. Studenter på marginalen

 Styreseminar høsten 2011 - Forskerforbundet

Lokallagsstyremøte 6. sept 2011 - Forskerforbundet
Saker:

49/11 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste
50/11 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubben
51/11 Lønnspolitiske retningslinjer.
52/11 Særavtale for tillitsvalgte og hovedverneombud
53/11 Sakene om organisering av FOU-virksomheten og informasjonsarbeidet
54/11 Omstillingsprosessen / Organisasjonsarbeidet ved Hib etter prosjektledelse oppsigelse
55/11 Administrasjonens plass i nybygget på Kronstad.
56/11 Møteplan
57/11 Rekruttering av nye medlemmer.

mandag 10. oktober 2011

Årets 2.3.3-forhandlinger

De tillitsvalgte har, sammen med ledelsen, hatt ett forberedende møte for høstens 2.3.3 lønnsforhandlinger. Temaet er blant annet å finne en løsning for en forenklet løsning for oppgjøret. Vi jobber fortsatt med saken.