fredag 20. august 2010

Årlige lønnsforhandlinger etter pkt. 2.3.3 i Hovedtariffavtalen

I det sentrale tariffoppgjøret våren 2010 ble 0,9% av lønnsmassen (2,8 mill.) avsatt til fordeling etter lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. september. Forhandlingene føres med Høgskolen i Bergen etter §2.3.3 i Hovedtariffavtalen. Forskerforbundet vil sette fram krav på vegne av medlemmene etter en prioritert liste. Hvert enkelt medlem kan nå fremme sitt krav ved å fylle ut vedlagte kravskjema. Kravet sender du til Forskerforbundets tillitsvalgte på din enhet. Husk å begrunne ved å vise til høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (se pkt. 4 Vurderingskriterier, særlig 4.1 – 4.4). De lønnspolitiske retningslinjene finner du på Allmenningen under Sentrale dokumenter. Fristen for å sende inn krav er 10. september. Spørsmål kan du rette til den tillitsvalgte på din enhet eller til hovedtillitsvalgt Morten Rønning.

Bruk dette kravskjemaet.

Tillitsvalgte:
SA: Jon Hoem
AHS: Randi Gjøringbø
AI: Alvhild Alette Bjørkum
AL: Kristin Ran Choi Hinna

søndag 15. august 2010

Justeringsforhandlingene er avsluttet


Mange medlemmer av Forskerforbundet ved HiB har kommet godt ut av justeringsoppgjøret. Alle høgskolelektorer har fått ett lønnstrinn

Seniorkonsulenter, rådgivere, seniorrådgivere og førstekonsulenter har fått ett eller to trinn, slik:

Seniorkonsulent: Alle + 1 lønnstrinn

Rådgiver 1434: Lønnstrinn 41-49 + 2 lønnstrinn, lønnstrinn 50-69: + 1 lønnstrinn

Seniorrådgiver: Lønnstrinn 58-61 + 1 lønnstrinn

Førstekonsulent: Overføres lønnsramme 21. Alle + 1 lønnstrinn, noen + 2 lønnstrinn avhengig av ansiennitet.

Opprykk gis fra 1. juli. Les mer