torsdag 24. mai 2012

Lokal streikeblogg

Følg med på streikebloggen - streik2012.org.

Informasonssider hos unio, sentralt:

Unio er i streik

Regjeringen har ansvar for storsteik.


Det ble brudd i meklingen i staten tidlig på morgenen torsdag.

- Regjeringen avspiser oss med dårligere lønnsvekst enn ansatte i privat sektor. De er urimelig. Og vil på sikt gå ut over det offentlige velferdstilbudet til befolkningen, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio Stat.

- Denne gangen var det umulig å få til en løsning. Det var alt for stor avstand mellom partene på totalrammen. Vi opplevde også store angrep på prinsippene i forhandlingssystemet, sier forhandlingsleder Johannessen.

- Norge går godt. Vi er inne i høykonjunktur og det spås gode tider framover. Industrien har fått en lønnsøkning på opp mot 4,3 prosent. I tillegg kommer det de vil få i lokale forhandlinger til høsten. Da er det fryktelig skuffende at sentrale grupper i velferdsstaten blir avspist med et tilbud på tre-tallet. Det kan ikke være sånn at privat sektor forsvinner av gårde, mens våre grupper gang på gang skal bære kostnadene ved en god velferdsstat, sier Johannessen. Unio stiller nå spørsmålstegn ved om staten egentlig mener alvor med det etablerte inntektspolitiske samarbeidet. Unio spør også om hva staten egentlig mener med frontfaget (at konkurranseutsatt industri forhandler først og at dette oppgjøret gir rammene for tarifforhandlingene i de andre sektorene) og hvilken stilling dette skal ha.

Unio ser hele situasjonen som et angrep på det inntektspolitiske samarbeidet i staten. - En part kan ikke i en vanskelig situasjon endre spillereglene, og se bort fra et sentralt element som frontfaget, slik at det blir en ubalanse i partsforholdet. Det undergraver tilliten og er en hån mot likeverdige parter som skal finne en løsning, sier en streikeklar Arne Johannessen.

Store grupper i velferdsstaten tas nå ut i streik. Streiken vil ramme blant annet politiet, universitets- og høgskolesektoren og andre statlige virksomheter.

tirsdag 22. mai 2012

Blir det streik?

Følg med på Unios nettsider.

Meklignsinnspurten:

mandag 21. mai 2012

- Stopp administrasjonshetsen

I en nyhetsartikkel i Aftenposten denne uken (omtalt på Forskerforum.no) vises det til at det administrative personalet ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen har vokst langt mer enn det vitenskapelige personalet de siste årene. Artikkelen har skapt debatt.

– Det er en del som mobber administrativt ansatte, svarer Kristian Mollestad ved UiO.

– Alle som er her gjør en kjempeviktig jobb. Problemet er at man hele tiden lesser på nye oppgaver uten å rydde opp i gamle. Det vi opplever ved universitetene er ikke en ønsket utvikling, men det betyr ikke at de som er i jobbene gjør en dårlig eller uviktig jobb. Det er et problem at sektoren byråkratiseres, men det er ingen tvil om at de administrativt ansatte avlaster de vitenskapelig ansatte veldig, sier Mollestad.

Kilde: forskerforum.no

onsdag 16. mai 2012

Referat årsmøte i lokallaget, 9. mai 2012

  • Sak 1 Konstituering
  • Sak 2 Årsmelding 2011-12 
  • Sak 3 Regnskap 2011 m/ note Balanseregnskap 
  • Sak 4 Styrets forslag til Arbeidsprogram 2012-13 
  • Sak 5 Styrets forslag til Budsjett 2012 og første halvår 2013 
  • Sak 6 Vedtektsendring: pkt. 2 
  • Sak 7 Valg av delegater til Forskerforbundets representantskap (etter vedtektene) 
  • Sak 8 Valg av styremedlemmer, vara styremedlemmer og valgkomite 
Fullstendig referat: 05/12 Årsmøte 9. mai 2012 - Forskerforbundet HiB

Se også referater fra årsmøter i klubbene:


mandag 14. mai 2012

Forskningsmidlene brukes i sentrale strøk

Det er en myte at forskningsmidlene spres jevnt utover, i hvert fall hvis det her menes geografisk spredning. Få samfunnsområder har en så sentralisert fordeling av statlige finansieringsordninger som forskning, og utviklingen går snarere i retning av økt sentralisering enn økt spredning.

FoU-statistikken viser at institusjoner i Oslo-området (inkludert Ås) Bergen, Trondheim og Tromsø står for hele 89 prosent av forskningsutgiftene i universitets- og høgskolesektoren. Ser vi på finansieringen, gikk mer enn 93 prosent av alle tilsagnene fra Norges Forskningsråd i 2010 til universiteter og høgskoler i de samme områdene. Bildet er det samme i instituttsektoren. Her havnet 92 prosent av alle tilsagnene hos institutter i Oslo-området, Bergen, Trondheim eller Tromsø.

Forskerforum.no

søndag 13. mai 2012

Møte om innstillingen fra arbeidsgruppa

Innstillingen som arbeidsgruppa for plassering i Møllendalsveien ligger nå ute på intranettet. Forslaget skal nå ut på høring, med en relativt kort frist, så det er svært viktig at medlemmer som har innspill i saken gir dette til kjenne via lokallaget.

http://allmenningen.hib.no/organisasjonen/aktuelt/nyhetsarkiv/2012/innstillinga-er-klar/

Forskerforbundet invitert til medlemsmøte for å debattere innstillingen. Møte vil bli på AL, Landås onsdag 16 mai kl 14.30 – 16.00 på personalrommet

fredag 11. mai 2012