onsdag 30. april 2014

Brudd i lønnsforhandlingene

– Staten har verken vist forhandlingsvilje eller visjoner i lønnspolitikken, sier Sigrid Lem, forhandlingsleder for statlig sektor i Unio og generalsekretær i Forskerforbundet.

De fire hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne brøt onsdag ettermiddag forhandlingene med staten. Kravet har vært at statsansatte skal få det samme som resultatet i industrien, som ble 3,3 prosent, pluss 0,5 prosent for å kompesere etterslepet til industrien i forrige tariffperiode. Totalt har arbeidstakerorganisasjonene bedt om 3,8 prosent lønnsøkning, men har ikke blitt møtt med et tilbud de har villet godta. Dermed blir tariffoppgjøret gjenstand for mekling hos Riksmekleren.

– Vårt hovedkrav er en reduksjon i lønnsgapet til industrien. Statens tilbud ville økt lønnsforskjellene. Tilbudet er dramatisk dårlig og oppfattes ikke som noe annet enn en søknad om brudd. Den innvilges, sier Lem.

Kilde: forskerforum.no

mandag 28. april 2014

Påmelding til årsmøte

Lokallagets årsmøte 8. mai er på Radisson BLU Hotel, Nedre Ole Bulls plass 4, 5012 Bergen

Møtet begynner kl 17.00 med et lite medlemsmøte der vår leder Petter Aaslestad vi snakke om "Dagsaktuelle saker i Forskerforbundet". Etter medlemsmøte går vi direkte over på årsmøte

Dagsorden for årsmøtet er:
 1. Konstituering
  a. Godkjenning av innkalling
  b. Velg av møteledere
   c. Valg av referent
   d. Valg av to personer til å underskrive protokoll
   e. Godkjenning av dagsorden 
 2. Årsmelding 2013 – 14 v/leder 
 3. Regnskap 2013 m/ note Balanseregnskap v/kasserer 
 4. Organisering av Lokallaget v/Jon Hoem 
 5. Vedtektsendring v/leder 
 6. Styrets forslag til Arbeidsprogram 2014-15 v/leder 
 7. Styrets forslag til Budsjett 2014 og første halvår 2015 v/kassere 
 8. Valg av lokallagsstyre v/leder av valgkomiteen 
 9. Valg av valgkomite v/leder

   Som vanlig avslutter vi med middag. 
For å vite hvor mange som vi skal bestille middag til er det påmelding til årsmøte på linken under.

Frist for påmelding er 6 mai.