torsdag 28. august 2014

Lønnspolitiske retningslinjer HiB

Utdrag fra Høgskolen i Bergens lønnspolitiske retningslinjer:

Vurderingskriteriene skal brukes ved lokale lønnsforhandlinger, ved tilsettinger og ved innplassering etter kvalifikasjonsopprykk.

Ved forhandlinger etter HTA pkt. 2.3.3. skal grunnlaget for å få lønnsopprykk være opparbeidet ved Høgskolen i Bergen. Ved forhandlinger etter HTA pkt. 2.3.4 skal det tilstrebes lik praktisering for de ulike stillingsgrupper. Ekstraordinær arbeidsinnsats skal i hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt ut fra stillingskategori.

Ved lønnsforhandlinger innhenter partene vurdering via to kanaler; leder med arbeidsgiveransvar (som samrår seg med leder med personalansvar) og fra lokal tillitsvalgt.

Ved vurdering av lønn kan det både foretas en stillingsvurdering og en personvurdering:

onsdag 27. august 2014

Medlemsmøte 4. september - Tema lønn og SAKS

4 september innkaller vi til medlemsmøte kl. 16.00-18.00 

Tema er Lønnsforhandlinger og SAKS. 

Vi vil servere snitter, kaffe og te.

Møte er i Fyrrommet på Kronstad.

søndag 24. august 2014

Diskuterer fusjoner i Bergen

Det er foreløpig ikke snakk om å slå sammen UiB og Høgskolen i Bergen (HiB), sier Dag Rune Olsen. Han mener det vil bli en for krevende oppgave fordi UiB og HiB har så mange overlappende fagområder.

- Med HiB ville vi måtte se på hvordan vår og deres lærerutdanning skulle fusjoneres, og det samme gjelder for helseutdanningene og ingeniørutdanningene. Det ville blitt større og mer omfattende. I stedet har vi allerede startet et samarbeid om en sivilingeniørutdanning, og vil gjerne fortsette å jobbe sammen i slike klynger, sier UiB-rektoren.

- Både UiB og HiB er store kraftfulle institusjoner med ulike roller og oppgaver. Vi har ambisjoner om å utvikle oss videre på egen hånd, sier Søgnen.

Han er ikke redd for at en eventuell fusjon mellom UiB og NHH vil sette høyskolen i skyggen.

- Tvert imot. Vi leverer kandidater det blir stadig mer bruk for i samfunnet, helsearbeidere, lærere og ingeniører. Vi er ikke bekymret, sier han.

Kilde: Bergens Tidende

fredag 22. august 2014

Hjernekraftprisen 2014
Til alle medlemmer i Forskerforbundet: Forskerforbundet kunngjør med dette Hjernekraftprisen 2014. Send oss din fortelling om betydningen av FoU-arbeid! 


Svarfrist 9. november 2014.

Hjernekraftprisen ble opprettet i 2013. Formålet med prisen er å synliggjøre betydningen av forskning og utviklingsarbeid (FoU) for arbeids- og samfunnslivet – lokalt, regionalt, nasjonalt, globalt. Prisen er en formidlingspris og alle medlemmer kan sende inn bidrag uavhengig av stilling og arbeidssted. Forskerforbundet inviterer derfor alle medlemmer til å sende inn en fortelling om egen eller andres FoU-aktivitet som formidler den godt til et allment publikum. Les mer om Hjernekraftprisen og tildelingen i 2013 her.

Les mer: Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014

tirsdag 19. august 2014

Lokale forhandlinger per 1. august 2014

I hovedtariffoppgjøret 2014 avtalte staten med LO stat, YS Stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. august 2014.