mandag 12. mai 2014

Meklingen i gang

– Unio går inn i meklingen med sterkt fokus på hovedkravene om tetting av lønnsgapet til privat sektor og justeringsoppgjør, sier forhandlingsleder Sigrid Lem i Unio Stat.

Unio har krevd et oppgjør i staten på totalt 3,8 prosent for å ta igjen fjorårets etterslep til industrien. I 2000 tjente en ansatt i industrien i snitt 59 000 kroner mer enn en ansatt i staten. I 2013 var forskjellen 120 689 kroner, en fordobling. Tallene er korrigert for utdanning.

– Den kraftige veksten i ulik verdsetting av utdanning i staten og det private er ikke bærekraftig. Staten kommer til å oppleve hjerneflukt og vil ikke få tak i de kunnskapsrike folkene den trenger for å levere de tjenestene som samfunnet trenger om den ikke gjør noe med utviklingen, sier Lem.

Les mer: Unio varsler plassoppsigelse for 3400 i staten - Forskerforbundet

mandag 5. mai 2014

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

Offentlig sektor henger etter, stort mer er det dessverre ikke å si om det. Det setter Statens manglende vilje til å komme med et skikkelig tilbud i et merkelig lys.

Årslønnsveksten fra 2012 til 2013 er beregnet til 3,5 prosent for industriarbeidere og til 4,3 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. 

Lønnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er beregnet til i gjennomsnitt 3,9 prosent. 

Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 4,0 prosent. I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 6,7 prosent. Økte bonusutbetalinger fra 2012 til 2013 trakk lønnsveksten opp. 

For ansatte i staten er lønnsveksten beregnet til 3,5 prosent og i kommunene til 3,7 prosent. 

Årslønnsveksten i Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er beregnet til 3,6 prosent og i helseforetakene til 3,8 prosent.

Kilde:  NOU 2014:3 - regjeringen.no