fredag 31. mai 2013

Vervekampanje 2013

Forskerforbundet har lansert en ny vervekampanje som gjelder til og med 31 desember 2013. Alle medlemmer som verver ett eller flere nye medlemmer til Forskerforbundet i perioden 15. mai – 31. desember 2013 får vervepremie. 

Det medlemmet som verver flest nye medlemmer i løpet av kampanjeperioden vil få en Tivoli Audio PAL + DAB radio. I tillegg kan medlemmer som verver velge mellom vervepremier som Minihøyttaler Music Angel Friendz, krus «Alv» fra Wik & Walsøe, overfallsalarm og Mini Maglite. Man får en vervepremie for hver person man verver. 

torsdag 30. mai 2013

Vil ikke garantere nytt Oslo-universitet

Hverken Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre vil la Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bli universitet uten nærmere utredninger. Dermed kan det bli vanskeligere for høyskolen å få gjennomført planene om å søke godkjenning som universitet, selv om høyskolen skulle klare å tilfredsstille alle kravene som gjelder i dag. Det skriver nettavisen ved Høgskolen i Oslo og Akershus ­–Krohno.

Etter planen skal høyskolen sende inn en søknad om å få universitetsstatus ved årsskiftet 2015/2016.

Kilde: forskerforum.no

fredag 24. mai 2013

Referat for årsmøte 7. mai 2013

Referat for årsmøte 7. mai 2013

 • Sak 1
  Konstituering
 • Sak 2
  Årsmelding 2012-2013
 • Sak 3
  Regnskap 2012 ml balanseregnskap
 • Sak 4
  Endring av vedtektene etter innspill fra arbeidsgruppen som har sett på organisering av lokallaget
 • Sak 5
  Uttalelser fra årsmøte
 • Sak 6
  Styrets forslag til arbeidsprogram 2013-2014
 • Sak 7
  Styrets forslag til budsjett 2013 og første halvår 2014
 • Sak 8
  Valg av hovedtillitsvalgt/lokallagsleder
 • Sak 9
  Valg av lokallagsstvre
 • Sak 10
  Valg av valgkomite

mandag 13. mai 2013

Fakta om årets lønnsoppgjør

Den økonomiske rammen i staten for 2013 er anslått til 3,5%, mens økningen i konsumprisindeksen er på 1,9%.

Rent umiddelbart kan det virke forvirrende at en økonomisk ramme på 3,5% materialiserer seg i et tillegg på kun 1,07%. En total økonomisk ramme på 3,5% inneholder komponenter som overheng og lønnsglidning.

Overhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Lønnsnivået ved utløpet av 2012 ble 2,2% over gjennomsnittet for året 2012. Dette har sammenheng med at lønnstilleggene gis på ulike tidspunkter i året. For eksempel gis tabelltilleggene per 1. mai, mens tillegg på justeringsoppgjør kommer på et senere tidspunkt og tillegg gitt i lokale forhandlinger på et enda senere tidspunkt i året. Og da blir alltid lønnsnivået ved årets slutt høyere enn gjennomsnittet for året.

Lønnsglidningen beskriver de lønnsmessige tilleggene som er gitt i løpet av et år, og som ligger utenom den økonomiske rammen for tariffoppgjøret dette året. Ansiennitetsopprykk og lønnstillegg gitt gjennom såkalte 2.3.4-forhandlinger er eksempler på lønnsmessige tillegg utenom rammen. Tallet for lønnsglidning blir anslått ut fra beregnet lønnsglidning de siste årene. For 2013 er lønnsglidningen anslått til 0,6%.

Summen av disse to komponentene blir i år på 2,8% som går til fratrekk fra rammen på 3,5%. På årsbasis innebærer dette en disponibel ramme på ca. 0,7%. Men siden tillegget ble gitt fra 1. mai 2013, ble tillegget på i overkant av 1%.

Formelen er 0,7 x 12 måneder (fra 1. januar til 31. desember) / 8 måneder (fra 1. mai til 31. desember)