fredag 20. august 2010

Årlige lønnsforhandlinger etter pkt. 2.3.3 i Hovedtariffavtalen

I det sentrale tariffoppgjøret våren 2010 ble 0,9% av lønnsmassen (2,8 mill.) avsatt til fordeling etter lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. september. Forhandlingene føres med Høgskolen i Bergen etter §2.3.3 i Hovedtariffavtalen. Forskerforbundet vil sette fram krav på vegne av medlemmene etter en prioritert liste. Hvert enkelt medlem kan nå fremme sitt krav ved å fylle ut vedlagte kravskjema. Kravet sender du til Forskerforbundets tillitsvalgte på din enhet. Husk å begrunne ved å vise til høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (se pkt. 4 Vurderingskriterier, særlig 4.1 – 4.4). De lønnspolitiske retningslinjene finner du på Allmenningen under Sentrale dokumenter. Fristen for å sende inn krav er 10. september. Spørsmål kan du rette til den tillitsvalgte på din enhet eller til hovedtillitsvalgt Morten Rønning.

Bruk dette kravskjemaet.

Tillitsvalgte:
SA: Jon Hoem
AHS: Randi Gjøringbø
AI: Alvhild Alette Bjørkum
AL: Kristin Ran Choi Hinna

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar