torsdag 23. juni 2011

Lokale forhandlinger 2011

Med virkning fra og med 1. oktober 2011 skal det gjennomføres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 0,25 % av lønnsmassen.

Av dette er 0,15 % sentralt avtalte avsettinger og 0,1 % resirkulerte midler. De lokale forhandlingene skal sluttføres innen 15. desember 2011.

Les brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om gjennomføring av forhandlingene.

Lokale forhandlinger i staten per 1. oktober 2011 - Forskerforbundet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar