torsdag 4. august 2011

Fortvilte forskere ved UiA

Forskningsmiljøet ved Universitet i Agder fortviler over for lite tid til forskning, på grunn for mange undervisningstimer. Forsker Finn Erik Klausen mener lite fokus på forskning på sikt kan ramme studentene, mens Forskerforbundet frykter for universitetets anseelse.

– Her underviser vi dobbelt så mye som de gjør på de tradisjonelle universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Det forventes det at vi skal forske like mye, og det er et veldig paradoks, undres Klausen.

Når skolen ble universitet, visste ledelsen at det ville bli et økt press på forskning, uten at det ville bli tildelt mer midler fra statlig hold.

– Det som da kan skje er at kvaliteten på forskningen går ned, og at mengden på forskning går ned. På lengre sikt betyr det at vi aldri vil kunne konkurrere med de tradisjonelle universitetene. Vi klarer ikke å stille i samme klasse, sier Klausen til NRK.no.

Kilde: Sørlandet - NRK Nyheter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar