onsdag 12. oktober 2011

Lokallagsstyremøte 6. sept 2011 - Forskerforbundet
Saker:

49/11 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste
50/11 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubben
51/11 Lønnspolitiske retningslinjer.
52/11 Særavtale for tillitsvalgte og hovedverneombud
53/11 Sakene om organisering av FOU-virksomheten og informasjonsarbeidet
54/11 Omstillingsprosessen / Organisasjonsarbeidet ved Hib etter prosjektledelse oppsigelse
55/11 Administrasjonens plass i nybygget på Kronstad.
56/11 Møteplan
57/11 Rekruttering av nye medlemmer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar