tirsdag 3. desember 2013

Medlemsundersøkelse før Hovedtariffoppgjør 2014

I forkant av Hovedtariffoppgjøret 2014 og til hjelp for kravsutformingen av Forskerforbundets prioriteringer til oppgjøret, ønsker Forskerforbundet å innhente uttalelser fra lokallagene om ulike sider ved Hovedtariffoppgjøret 2014 (frist 13. des.).

 Gjennom en rekke år har Forskerforbundets lønnspolitikk vært tuftet på den såkalte tredelte modellen for fordelingen av den disponible økonomiske rammen ved tariffoppgjørene i staten og Virke. Denne modellen innebærer:

  1. at det gis likt prosentvis tillegg til alle på hovedlønnstabellen (A-tabellen) 
  2. at det avsettes penger til et sentralt justeringsoppgjør
  3. at det settes av en pott til lokale lønnsforhandlinger 
Lokallaget ønsker at du gir oss en tilbakemelding på fem sentrale spørsmål. Siste frist for tilbakemelding er 6 des.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar