torsdag 26. juni 2014

Lokale forhandlinger - høsten 2014

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten med virkning per 1. august 2014. De lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt brev til virksomhetene om gjennomføring av de lokale forhandlingene.

Det er Forskerforbundets lokallag som gjennomfører de lokale forhandlingene. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få få informasjon om hvordan du skal levere lønnskrav.

Her finner du kravskjema og veiledning til utfylling av skjemaet: Lokale forhandlinger per 1. august 2014 - Forskerforbundet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar