mandag 8. september 2014

Fagforeningene får ikke delta på dialogmøtene

Fagforeningene får hverken plass rundt bordet eller på tilhørerbenken når KD inviterer til dialogmøter.

Fredag denne uken holder Torbjørn Røe Isaksen det første av i alt fem slike møter om superrerformen Saks (Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing). Den kan snu mye på hodet i universitets- og høgskolesektoren, men tillitsvalgte skal ikke delta på de samme møtene som arbeidsgiverne, skriver Universitetsavisa.

Kunnskapsministeren skal snakke med i alt 33 universitet og høgskoler på fem møter i løpet av 20 dager. Det er allerede kjent at han ønsker å legge ned alle høgskolene i Nord-Norge så fort som mulig og kun ha ett eller to universitet.


Forskerforbundet ser at prosessen kan få stor betydning for deres medlemmer. Før sommeren gjorde Forskerforbundet det klart at det ikke var akseptabelt at tjenestemannsorganisasjonene ikke skulle være med på dialogmøtene. Det var som svar på dette at departementet tilbød egne separate møter med de tillitsvalgte etterpå.

– Når målet for det hele er å legge til rette for at den vitenskapelige kvaliteten skal høynes, så er det ekstremt viktig at man hører de vitenskapelig ansatte. Jeg vet ikke om det er noe sjakktrekk av departementet å ikke ta denne gruppen med fra starten av, sier leder i Forskerforbundet sentralt, Petter Aaslestad.

– Vi hadde ønsket oss å være med fra starten av, men vi får tro at det de legger opp til nå er en akseptabel løsning. Hadde vi hatt observatørstatus, ville det gjort kommunikasjonen i det neste møtet mye lettere, sier Aaslestad.

Han understreker at ansatte må sikres medvirkning i alle spørsmål som har med sammenslåing å gjøre. Forbundet legger nå vekt på at de tillitsvalgte stiller meget godt forberedt til sin tilmålte tid med statsråden, og at de sikres god medvirkning videre.

Kilde: På Høyden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar