onsdag 11. februar 2015

Her er de største tidstyvene i staten

Tilsammen har 130 virksomheter anmeldt sine tidstyver til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Tyvene pleier å slå til idet personalet sitter nedsyltet i de faste oppdragene som svinebinder staten:<

  • Det må rapporteres.
  • Det må oversettes.
  • Det må konsulteres.
  • Det må gjennomføres anbudsrunder.
  • Det må svares på innsynsbegjæringer.
  • Det må iverksettes implementering av komplekse og tungt formulerte EØS-direktiver fra Brussel.
  • Det må skrives reiseregninger.
  • Det må sendes ut brev som svært få leser.
  • Det må brukes mye tid på å avklare hvem i staten som «eier» saken.
  • Og så har vi denne hersens dataen. IKT-systemer som ikke fungerer som de skal, eller ikke kommuniserer godt nok med andre IKT-systemer, er en vedvarende kilde til bannskap og eksem.
Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar