mandag 20. april 2015

Påmelding til årsmøte 6. mai

Årsmøtet blir på Radisson BLU Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4. Påmelding i skjemaet nedenfor.

Generalsekretæren Hilde Gunn Avløyp snakker om dagsaktuelle saker for Forskerforbundet.


Dagsorden 6. mai 2015:

1) Konstituering

a. Godkjenning av innkalling
b. Velg av møteledere
c. Valg av referent
d. Valg av to personer til å underskrive protokoll
e. Godkjenning av dagsorden

2) Årsmelding 2014 – 15 v/leder

3) Regnskap 2014 m/ note Balanseregnskap v/kasserer

4) Styrets forslag til Arbeidsprogram 2015-16 v/leder

5) Styrets forslag til Budsjett 2015 og første halvår 2016 v/kasserer

6) Valg av lokallagsleder v/leder av valgkomiteen

7) Valg av lokallagsstyre v/leder av valgkomiteen

8) Valg av delegater til Representantskapsmøte 20.-21. oktober 2015

9) Valg av valgkomite v/leder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar