fredag 26. februar 2016

TISA-forhandlingene

De såkalte TISA-forhandlingene (Trade in Services Agreement) reiser mange spørsmål, ikke minst fordi forhandlingene har vært svært lukket. Forskerforbundets lokallag ved HiB har derfor henvendt oss til hovedsekretariatet med spørsmål om hvordan det  jobbes med denne saken. Vi blir urolige når vi ser at ting holdes hemmelig og at dette kan gå ut over ansattes rettigheter og offentlig sektor

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp skriver at styret i Unio, der hun og Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad sitter, fikk et langt møte med den norske forhandlingslederen og hans rådgiver i høst.

"Vi fikk i det møtet grundig redegjort for innholdet i forhandlingene, de norske standpunktene innenfor alle Unios områder, avtaleteknikken som brukes og som er identisk med WTO forhandlingene og eventuelle konsekvenser for utdannings- og forskningsinstitusjonene i forhold til en eventuell enighet i forhandlingene slik de er ført så langt.

Styret i Unio var spesielt opptatt av konsekvenser for hele utdanningsforløpet – fra barnehage, grunnskole, videregående og til utdannings- og forskningsområdene våre medlemmer representerer. De norske standpunktene og avtaleteknikken som er brukt gir ikke endringer i gjeldende regelverk og tilgang for utenlandsk eierskap og institusjonsetablering enn det vi allerede har via EØS avtalen eller WTO avtalene allerede.

Det problematiske er den lukkede formen forhandlingene har hatt, spesielt frem til sist høst, og som jeg opplever også LOs uro er fundert på. Uroen har imidlertid medført at den norske forhandlingsdelegasjonen har åpnet opp, både via møter med stakeholders som Unio og LO m.m. pluss innsikt i bevegelsene i forhandlingene. Vi følger uansett våre områder så tett som overhodet mulig via Unio og får jevnlig oppdatering i Unio styremøtene som foregår hver måned."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar