søndag 14. november 2010

Noen tall fra årets 2.3.3-forhandlinger

Årets 2.3.3-forhandlinger ble sluttført 28. oktober, og det ble undertegnet en enighetsprotokoll. Du har anledning til å få se protokollen hos din tillitsvalgt. Protokollen inneholder alle endringer i lønn og stillingskode som ble forhandlet fram i årets 2.3.3-oppgjør uansett fagforeningstilknytning.
Alt under gjelder medlemmer av Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen:

Forskerforbundet ved HiB fikk 135 (40,3%) av totalt 335 lønnstrinn. Vi fikk 46 ltr. etter krav fra ledelsen, 89 ltr. etter krav fra FF. Hvis vi regner i kroner, 1 186 906 kr., som tilsvarer 42,1% av potten. Medlemsmassen vår utgjør ca. 41% regnet av alle ansatte på HiB.

Vi fikk 41 ltr. (30,4%) til menn og 94 (69,6%) til kvinner. Blant medlemmene våre er det 53,6% kvinner.

Førsteamanuenser fikk 38 ltr. (28,1%). Blant medlemmene våre er det 21,8% førsteamanuenser.

Førstelektorer fikk 10 ltr. (7,4%). Blant medlemmene våre er det 3,6% førstelektorer.

Professorer fikk 5 ltr. (3,7%). Blant medlemmene våre er det 3,6% professorer.

Høgskolelektorer fikk 39 ltr. (28,9%). Blant medlemmene våre er det 36,3% høgskolelektorer.

Administrativt ansatte fikk 39 ltr. (28,9%) (ekskl. faglig-administrative ledere). Ca. 22% av medlemmene er administrativt ansatte.

Lederne fikk 8 ltr. (5,9%). 6,6% av medlemmene våre er ledere.


AHS fikk 23 lønnstrinn (17,0%) og har 43 medlemmer (15,6%).

AI fikk 30 lønnstrinn (22,2%) og har 65 medlemmer (23,6%).

AL fikk 58 lønnstrinn (43,0%) og har 127 medlemmer (46,2%).

SA fikk 24 lønnstrinn (17,8%) og har 42 medlemmer (15,3%).


Fire førstekonsulenter fikk endret kode til 1363 Seniorkonsulent.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar