mandag 1. november 2010

Lærerutdanningsseminar ved HiB onsdag 6. oktober

I etterkant av den nylig framlagte NOKUT-rapporten arrangerer FFL (Forskerforbundets forening for lærerutdanning) i samarbeid med Forskerforbundet et seminar om førskolelærerutdanninga. Målet er å lage et eget policy-dokument som Forskerforbundet kan stå samlet bak. Det er nå vi har sjansen til å påvirke våre bestemmende myndigheter i den retningen vi helst ser at førskolelærerutdanninga skal gå i framtida. 

FFL og Forskerforbundet arrangerer i alt fire regionale seminar som vil danne grunnlaget for påvirkningen i den prosessen som nå settes i gang. Seminaret på HiB er ett av disse fire regionale seminarene. Vi vil i tillegg arrangere en landskonferanse i Oslo våren 2011.  På denne konferansen vil vi m.a. invitere sentrale politikere for å signalisere vårt syn på den videre utviklinga av førskolelærerutdanninga.

Møtet 6. oktober blir holdt på personalrommet på Landås mellom kl. 14. 30 og 18.15. Program

Påmelding seinest mandag 4. oktober til FFL-kontakt Inga.H.Andreassen@hib.no eller tillitsvalgt for FF Kristin Ran Choi Hinna

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar