onsdag 25. mai 2011

Undersøkelse om tidsbruk i UH-sektoren 2011

I april måned fikk medlemmer i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger en oppfordring om å delta i en undersøkelse om tidsbruk i UH-sektoren. Dessverre er deltakelsen foreløpig dårlig (19.5). Via sekretariatet i Forskerforbundet har vi derfor fått en ny oppfordring om å bidra. For å svare på spørsmålene må du gå til Outlook og finne følgende melding sendt til deg 1.4. og 14.4.2011: ”TNS Gallup c106990 – Undersøkelse om tidsbruk i UH-sektoren 2011”. Der kan du også lese mer om undersøkelsen.

Hvor lange arbeidsdager har du? Hvordan fordeler du arbeidstiden mellom ulike oppgaver? Hvordan påvirkes arbeidsdagen din av forhold i omgivelsene? Kan du selv styre tidsbruken din?

Tidsbrukundersøkelsen blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren 2011 vil hjelpe oss å få svar på disse spørsmålene. Kunnskapsdepartementet har gitt Norges forskningsråd ansvaret for undersøkelsen som gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet i samarbeid med TNS Gallup.

Du inviteres med dette til å delta i undersøkelsen. E-postadressen din er tilrettelagt av institusjonen du arbeider ved, etter oppfordring fra Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Din deltakelse vil være et viktig bidrag, for å få frem alle sider ved tidsbruken i sektoren. En høy svarprosent er dessuten en forutsetning for at resultatene kan brukes til politikkutforming.

Nærmere instrukser om utfyllingen følger i skjemaet. Utfyllingen vil ta ca 15-20 minutter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar