fredag 10. februar 2012

Innspill til ny forskningsmelding

Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013.

– Underveis i dette arbeidet ønsker jeg god kontakt med forskningsmiljøene og med andre som meldingen vil angå. Derfor inviterer jeg alle interesserte til å sende meg forskningspolitiske råd og faglige innspill, sier forskningsminister Tora Aasland. Jeg håper så mange som mulig benytter denne anledningen. Dette er en viktig første etappe. Jeg vil fortsette å ha dialog om innretningen av forskningspolitikken fram mot at meldingen legges fram.

Fristen for å sende innspill er 28. mars 2011. Samme dag vil vi arrangere en åpen innspillskonferanse på Håndverkeren i Oslo, hvor sentrale aktører vil bli invitert til å presentere sine innspill.

- Jeg tar imot alle innspill, men i dette arbeidet vil samspillet mellom forskningsmiljøene, ulike brukere i næringsliv, offentlig forvaltning og resten av samfunnet stå sentralt, sier Tora Aasland.

Aasland ber derfor særlig om innspill som berører:
  • Hvordan vi best utnytter de ressursene vi investerer i forskning, høyere utdanning og innovasjon.
     
  • Hvordan vi kan stimulere til enda bedre flyt av kunnskap og kompetanse mellom høyere utdanning, forskning og samfunnet.
  • Hvordan vårt nasjonale system og våre virkemidler bør innrettes for å møte den stadig sterkere internasjonaliseringen av forskning og høyere utdanning
Frist for å komme med innspill er 28. mars.

Send innspill til ny forskningsmelding her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar