onsdag 15. februar 2012

Tillitsvalgte fortjener høyere status


– Tillitsvalgte kommer til å spille en stadig viktigere rolle i virksomhetene og samfunnet framover. De er en undervurdert ressurs og fortjener høyere status.

Dette sa statssekretær Jan Erik Støstad fra Arbeidsdepartementet på lanseringen av Idébanken.org sin nye veileder for tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv 8.februar. Flere ledere i det nasjonale partssamarbeidet kom for å fremheve den sentrale rollen som tillitsvalgte har i arbeidslivet.

Aktive tillitsvalgte og god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er en av bærebjelkene i den såkalte ”norske modellen” – et begrep som brukes for å beskrive det sentrale ved hvordan arbeidslivet i Norge er organisert.

Rollen som tillitsvalgt er krevende. I den nyeste intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fra 2010 har tillitsvalgte nemlig fått formell status som likeverdig avtalepart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar