torsdag 24. mai 2012

Unio er i streik

Regjeringen har ansvar for storsteik.


Det ble brudd i meklingen i staten tidlig på morgenen torsdag.

- Regjeringen avspiser oss med dårligere lønnsvekst enn ansatte i privat sektor. De er urimelig. Og vil på sikt gå ut over det offentlige velferdstilbudet til befolkningen, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio Stat.

- Denne gangen var det umulig å få til en løsning. Det var alt for stor avstand mellom partene på totalrammen. Vi opplevde også store angrep på prinsippene i forhandlingssystemet, sier forhandlingsleder Johannessen.

- Norge går godt. Vi er inne i høykonjunktur og det spås gode tider framover. Industrien har fått en lønnsøkning på opp mot 4,3 prosent. I tillegg kommer det de vil få i lokale forhandlinger til høsten. Da er det fryktelig skuffende at sentrale grupper i velferdsstaten blir avspist med et tilbud på tre-tallet. Det kan ikke være sånn at privat sektor forsvinner av gårde, mens våre grupper gang på gang skal bære kostnadene ved en god velferdsstat, sier Johannessen. Unio stiller nå spørsmålstegn ved om staten egentlig mener alvor med det etablerte inntektspolitiske samarbeidet. Unio spør også om hva staten egentlig mener med frontfaget (at konkurranseutsatt industri forhandler først og at dette oppgjøret gir rammene for tarifforhandlingene i de andre sektorene) og hvilken stilling dette skal ha.

Unio ser hele situasjonen som et angrep på det inntektspolitiske samarbeidet i staten. - En part kan ikke i en vanskelig situasjon endre spillereglene, og se bort fra et sentralt element som frontfaget, slik at det blir en ubalanse i partsforholdet. Det undergraver tilliten og er en hån mot likeverdige parter som skal finne en løsning, sier en streikeklar Arne Johannessen.

Store grupper i velferdsstaten tas nå ut i streik. Streiken vil ramme blant annet politiet, universitets- og høgskolesektoren og andre statlige virksomheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar