onsdag 16. mai 2012

Referat årsmøte i lokallaget, 9. mai 2012

  • Sak 1 Konstituering
  • Sak 2 Årsmelding 2011-12 
  • Sak 3 Regnskap 2011 m/ note Balanseregnskap 
  • Sak 4 Styrets forslag til Arbeidsprogram 2012-13 
  • Sak 5 Styrets forslag til Budsjett 2012 og første halvår 2013 
  • Sak 6 Vedtektsendring: pkt. 2 
  • Sak 7 Valg av delegater til Forskerforbundets representantskap (etter vedtektene) 
  • Sak 8 Valg av styremedlemmer, vara styremedlemmer og valgkomite 
Fullstendig referat: 05/12 Årsmøte 9. mai 2012 - Forskerforbundet HiB

Se også referater fra årsmøter i klubbene:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar