tirsdag 4. desember 2012

Riksrevisjonen refser KD

Riksrevisor Jørgen Kosmo overleverte Riksrevisjonens rapport om departementets koordinering av forskningspolitikken til Stortinget. Her trekker Riksrevisjonen spesielt frem at KD ikke har lykkes i å koordinere nasjonale forskningsstrategier på tvers av departementene og at det ikke er drøftet i departementenes forskningsutvalg (DFU). Riksrevisjonen etterlyser budsjettmøter mellom departementene.

Departementet får også kritikk for ikke å inkludere det stadig mer kostbare EU-samarbeidet i budsjettdiskusjonene med andre departement, og for å la departementenes detaljstyring av Forskningsrådet forhindre en helhetlig forskningspolitikk.

Det er med andre ord litt å ta tak i fram mot den kommende forskningsmeldingen.

Kilde: forskerforum.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar