fredag 15. mars 2013

Forskningsmeldingen 2013

Fredag 8. mars presenterte Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen regjeringens nye forskningsmelding "Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar