onsdag 5. mars 2014

Lønns- og karrieremuligheter for teknisk-administrativt personale

Forskerforbundet skal arbeide videre med politikkutforming for TA-personalet i tiden som kommer. Vi skal jobbe for at den rollen og kompetansen dere representerer blir synliggjort både eksternt og innad i Forskerforbundet – se lederens spalte i Forskerforum 3/2014 (s. 42).
Undersøkelsen og rapporten ble laget i samarbeid med Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personalet (FFTA). Dette er en av ti fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet, og den som arbeider spesifikt med problemstillinger for TA-personell. Som medlem i Forskerforbundet kan du velge å være med i denne fagpolitisk forening i tillegg til ditt ordinære medlemskap. FFTA gir deg prøvemedlemskap gratis ut året 2014, så kan du se om dette er aktuelt å være med videre ved årets slutt og da vil det tilløpe en liten separat kontingent.

Ta kontakt med leder Iris Sigdestad (iris.sigdestad@nmbu.no) for mer informasjon om FFTA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar