onsdag 16. november 2011

Referat lokallagsstyremøte 11. okt 2011

Referatet finnes her

Sakliste:
58/11 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste
59/11 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubbene
60/11 Evaluering av OU seminaret i Praha
61/11 Forespørsel fra HiST om å bruke organisasjonsnummeret vårt til nettside
62/11 Styret vedtar å kjøpe inn en iPad
63/11 Hvordan møter vi medlemmer på klubbnivå?
64/11 Medlemsmøte
65/11 Hvordan møter vi 185 nye studieplasser i 2012?
66/11 Innspill til arbeidsprogram til Hovedstyret
67/11 Verving av nye medlemmer
68/11 Eventuelt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar