tirsdag 24. januar 2012

Forskningsplikten lar seg seg utføre innenfor normalarbeidsdagen

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) la i dag frem tall som viser at vitenskapelig ansatte i heltidsstillinger ved universiteter og høgskoler i Norge jobber langt mer enn den avtalefestede arbeidstiden for statsansatte.

- Tallene fra AFI viser at forskere i gjennomsnitt arbeidet 47,6 timer per uke i 2010. Dette er nesten ti timer over den lovlige grensen nedfelt i Arbeidsmiljøloven, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Forskerne får ifølge disse tallene bare 4 timer innenfor normalarbeidsdagen i uken til forskning (betalt av arbeidsgiver/lønnet tid til forskning), når alt annet er trukket fra.

- Vitenskapelig ansatte ved universitetene og høgskolene bruker i snitt 10,66 % av tiden innenfor normalarbeidsdagen til forskning. Dette er en uholdbar situasjon for våre medlemmer, sier Bjarne Hodne.

Forskeforbundet mener at forskningsplikten må bli mulig å utføre innenfor normalarbeidsdagen. Det vil for eksempel si at ansatte som skal ha 50/50 fordeling mellom undervisning og forskning, ikke kan pålegges mer undervisning enn at det er mulig å bruke 50 % av tiden til forskning innenfor normalarbeidsdagen.

- Undersøkelsen fra AFI viser at de vitenskapelig ansatte tvinges til å jobbe i fritiden, for å få gjort jobben de er ansatt til å gjøre. Forskerforbundet krever at arbeidsgiver og myndighetene iverksetter tiltak slik at forskningsplikten lar seg utføre innenfor normalarbeidsdagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar