tirsdag 6. mars 2012

Klubbstyremøte 18. jan 2012

Referatet finner du her.

1/12 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste
2/12 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubbene
3/12 Søknad om prosjektmidler med søknadsfrist 1. feb.
4/12 Arbeidstid i romjula
5/12 OU-seminar for FAP høsten 2012
6/12 Innspill til arbeidsprogram for 2013-2015
7/12 Verving
8/12 Kommende møter
9/12 Eventuelt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar