tirsdag 13. mars 2012

Lønnsstatistikk per 31.12.2011

 Forskerforbundet har utgitt tre rapporter som presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i hhv. statlig, privat og kommunal sektor per 31.12.2011.

Statistikkene er basert på spørreundersøkelser blant medlemmene i januar 2012.

Lønnsstatistikk statlig sektor per 31.12.11 (notat 2/2012)

Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.11 (notat 3/2012)

Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.11 (notat 4/2012)

Spørsmål til lønnsstatistikken kan rettes til fagpolitisk avdeling i sekretariatet

Lønnsstatistikk per 31.12.2011 - Forskerforbundet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar