torsdag 15. mars 2012

Referat lokallagsstyremøte 22. feb 2012

Sakliste:
  • 10/12 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste
  • 11/12 Nytt fra FF sentralt, HiB og klubbene
  • 12/12 OU-seminar på Flåm, vår 2012
  • 13/12 Hvilken oppgaver ligger til tillitsvalgte?
  • 14/12 Hva gjør vi ift de to nye stillingene som arealforvalter og eiendomsforvalter
  • 15/12 Tildeling av timer fra Mediesenteret
  • 16/12 Eventuelt
Hele referatet finner du på 02/12 Referat lokallagsstyremøte 22. feb 2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar