fredag 20. april 2012

Påmelding til årsmøte den 9 mai

Årsmøtet arrangeres den 9. mai kl 17.30 på Ulrikens topp, i "Skyskraperen".

Påmelding via skjemaet nedenfor innen 4. mai.

Ulriksbanen tar oss opp til toppen og Forskerforbundet betaler billetten.

Møt opp ved banen i god tid før årsmøtet begynner, senest kl 17.15. Retur med banen kl 21.

Dagsorden:
 1. Konstituering 
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Velg av møteledere 
  3. Valg av referent 
  4. Valg av to personer til å underskrive protokoll 
  5. Godkjenning av dagsorden 
 2. Årsmelding 2011-12 
 3. Regnskap 2011 m/ note Balanseregnskap 
 4. Styrets forslag til Arbeidsprogram 2012-13 
 5. Styrets forslag til Budsjett 2012 og første halvår 2013 
 6. Vedtektsendring: pkt. 2
 7. Valg av delegater til Forskerforbundets representantskap (etter vedtektene) 
 8. Valg av styremedlemmer, vara styremedlemmer og valgkomite 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar