torsdag 12. april 2012

- Likelønnstillegg er lovstridig

Likestillingsombudet har nå slått fast at likelønnstillegg som ble gitt ved lønnsoppgjøret i fjor, strider mot likestillingsloven, melder NRK. Det var professor Per Morten Schiefloe ved NTNU i Trondheim som klaget da kvinnelige kolleger fikk et lønnstrinn mer enn mennene.

Han fikk medhold av Likestillingsombudet, som skriver at universitetet brøt likestillingsloven.

– Hvis du i en slags misforstått likestillingstilnærming gir kvinner mer lønn enn menn bare fordi de er kvinner, så etablerer du også et objektivt motsetningsforhold mellom kvinnelige og mannlige kolleger. Det tjener jo ingen. Det er å la likestillingspendelen ikke stoppe ved likestilling, men slå ut til å diskriminere menn, sier Schieflo til NRK.

Via forskerforum.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar