torsdag 12. april 2012

Krever reallønnsvekst for alle

LO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, mener statstilsatte henger etter sammenlignbare grupper i industrien og krever reallønnsvekst for alle.De tre ønsker å benytte alle tre elementer – generelt tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger i oppgjøret. Hoveddelen av de økonomiske midler som er til disposisjon, må gis som sentrale tiltak.

Årets tariffrevisjon er et hovedoppgjør, noe som innebærer at det også vil bli fremmet krav utenom de rent økonomiske. Blant disse finner vi blant annet krav knyttet til, medbestemmelse, innleie av arbeidskraft og velferdspermisjon for omsorg av voksne i nær relasjon.

Kilde: Forskerforbundet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar